مجموعه تفریحی ورزشی امید شرق 

شعبه ها

شهربازی: تهران پارس ، پارک پلیس، تمدن پارک

زمین اسکیت: تهران پارس ، پارک ارکیده، شیان

به مدیرت اقای امید تقوایی قهرمان و مربی درجه یک کشور

1 (12)
1 (10)
1 (8)
1 (11)
1 (9)
1 (1)