1-رسالت شرق نبش بلوار پروین، شهربازی و اسکیت امید شرق

2-شیان، میدان طجرلو،انتهای شیان هفتم، بوستان کوثر، زمین اسکیت و باشگاه امید

3-میدان هروی، خیابان استاد حسن بنا، پارک ارکیده