نمایش فقط یک نتیجه
اسكيت

اسكيت هنري

اردیبهشت ۲۵, ۱۳۹۸
0

این رشته یکی از گسترده ترین شاخه های اسکیت است که هنر موسیقی و بازیگری در آن دخالت دارند. این رشته اسکیت بازيكن هایی با تعادل خوب ، قدرت بدنی …